हाम्रो टिम

अध्यक्ष/प्रधानसम्पादक: राम्जी बगाले

सम्पादक: भिम प्रसाद न्यौपाने